ikhlas, adalah kunci beribadah -->

Iklan Semua Halaman

ikhlas, adalah kunci beribadah

Mahmud Thorif
26 Agustus 2011

Dari Abu Hurairah ra., diceritakan : Orang-orang berkelompok-kelompok dari Abu Hurairah, Natil penduduk Syam berkata padanya :

"Wahai Tuan, ceritakanlah kepadaku sebuah hadits yang engkau dengar dari Rasulullah saw.!”

Ia berkata : "Ya, saya mendengar Rasulullah saw. bersabda : "Sesungguhnya orang yang paling pertama diadili pada hari kiyamat adalah seseorang yang mati syahid, ia didatangkan dan ditanyakan ni'mat­-ni'matnya, lalu ia mengakuinya.

Dia berfirman : "Apakah yang kamu amalkan di dunia?"

Ia menjawab : "Saya berperang sampai mati syahid".

Dia berfirman : "Kamu berdusta, tetapi kamu berperang agar dikatakan sebagai pemberani dan itu telah dikatakan".

Kemudian ia diperintahkan, lalu wajahnya ditarik sehingga ia dilemparkan kedalam neraka.

Seorang yang memperlajari Ilmu, mengajarkannya dan membaca Al Qur'an di­datangkan. Nikmat-nikmatnya, ditanyakan dan ia mengakuinya.

Dia berfirman : "Apakah yang kamu kerjakan di dunia ?"

Ia menjawab : "Saya mempelajari Ilmu, mengajarkannya, dan saya membaca Qur'an karena-Mu".

Dia berfirman : "Kamu berdusta, karena kamu mempelajari Ilmu agar dikatakan pandai dan kamu membaca Al Qur'an agar dikatakan sebagai qari', dan itu semua telah diucapkan".

Kemudian diperintahkan, lalu wajahnya ditarik sampai dicampakkan kedalam neraka.

Dan seorang yang diberi kelapangan oleh Allah dan diberi berbagai macam seluruh harta didatangkan dan ditanyakan ni'mat-ni'matnya lalu ia mengakuinya.

Dia berfirman : "Apakah yang kamu kerjakan di dunia ?"

Ia menjawab : "Saya tidak meninggalkan jalan yang mana engkau senang untuk di infakkannya (harta) melainkan saya menginfakkannya karena-Mu".

Dia berfirman : "Kamu berdusta, tetapi kamu kerjakan agar dikatakan sebagai dermawan, dan itu telah dikatakan".

Ia diperintahkan, lalu ditarik wajahnya kemudian dilemparkan ke dalam neraka".

Hadits ditakhrij oleh Muslim

Bersumber dari himpunan hadits qudsi, ahmad sunarto