Tempat Bersandar -->

Iklan Semua Halaman

Tempat Bersandar

Mahmud Thorif
19 Juni 2011
Bersungguh-sungguh meraih manfaat tidak akan sempurna kecuali kita bersandar dan berlindung kepada Allah, memohon pertolongan kepada-Nya untuk bisa menyempurnakan kebaikan itu.

Seseorang hendaknya tidak bersandar semata-mata kepada dirinya sendiri. Terlalu yakin atas usaha kemampuan sendiri hingga melupakan permohonan kepada Tuhan yang Menguasai hidup dan mati.

Bagus Priyosembodo, Renungan Majalah Fahma.