Mereka Tanggungjawab Kita -->

Iklan Semua Halaman

Mereka Tanggungjawab Kita

Mahmud Thorif
29 Juni 2011

“Ajarkanlah kepada anak-anak kalian pada permulaan bicaranya ucapan laa ilaaha illallah, dan ajarkanlah pula agar diakhir hayatnya mengucapkan laa ilaaha illallah (HR. Baihaqi).

Dan ingatlah ketika lukman berkata kepada anaknya pada waktu memberi pelajaran padanya “ Hai anakku janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kedzaliman yang besar. (QS.Lukman(31): 13)

“Hai anakku, sesungguhnya jika ada (suatu perbuatan )seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah Mahahalus dan Mahamengetahui (QS.Lukman “ (31) : 16)

“Barang siapa yang Allah kehendaki akan memberikan kepadannya petunjuk, niscaya Dia melapangkan dadanya untuk (memeluk agama) islam ” QS.Al-An’am (6) : 125)

“Tiada suatu ucapan pun yang diucapkan, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir “ (QS. Qaaf (50) :18)